Przeciw pchłom i kleszczom

Producenci

Promocje

SABUNOL emulsja do mycia 150ml- zwalcza pchły

Nowy produkt

Preparat o działaniu przeciwpchelnym.

Najlepsze efekty długotrwałego zabezpieczenia przeciw inwazji pcheł uzyskuje się łącząc użycie emulsji z późniejszym stosowaniem spray'u Sabunol.

Więcej szczegółów

12,50 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Zalecenia:

Eliminuje pchły w otoczeniu zwierząt: na legowiskach, dywanach, kanapach, w budach, piwnicach, klatkach (czyli w miejscach, w których pchły przebywają przez większą ilość czasu - pomiędzy okresami żerowania na żywicielu) itp. poprzez:

  • Likwidację i odstraszanie dorosłych pcheł w otoczeniu zwierząt - do 2 miesięcy.
  • Likwidację larw i jaj pcheł w otoczeniu zwierząt - do 2 miesięcy.
  • Przerywanie cyklu rozwojowego pchły w otoczeniu zwierząt.Składniki aktywne:

    • Permetryna - 1,95 g/1 kg
    • Imidaklopryd - 0,26 g/1 kg
    • Piryproksyfen - 0,06 g/1 kgSposób użycia:
Po zmoczeniu letnią wodą nanieść w kilku miejscach niewielką ilość emulsji i rozprowadzić aż do wytworzenia piany.

Dokładnie spłukać.

W razie konieczności zabieg powtórzyć

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Chronić przed dziećmi.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Szczególne oznakowanie
Permetryna oraz konserwant będące składnikami produktu zostały zaklasyfikowane jako uczulające.

Produkt może powodować wystąpienie reakcji alergicznych u osób wrażliwych.